Procedure vedr. byggeansøgninger 

 

Der skal indhentes byggetilladelse før et byggeri må påbegyndes.


Det gælder også ved ændring af nuværende byggeri, feks. en overdækket terrasse tillægges huset, eller et skur der inddrages til bebyggelse. 

 

  • Ansøgningen skal indeholde en situationsplan der viser det ønskede byggeri, samt afstanden til skel og nabobyggerier.
  • Udhæng skal markeres med stiblede linjer.
  • Facadetegninger (fra alle retninger) med målangivelser.
  • Ved overdækkede terrasser skal "åbne sider" påføres tegningerne.
  • Alle siderne skal tydeligt nummereres.
  • Alle tegninger skal påføres verdenhjørner (nord-syd-øst-vest) 


Alle punkterne i byggereglerne skal overholdes, disse kan downloades længere nede på denne side.Alle dokumenter indsendes i PDF-format og samlet i en e-mail til:


                      byggeudvalgkreds15@gmail.comEn byggeansøgning koster kr. 600,- kr. som indbetales til kredsens bankkonto: Reg nr. 5385 Konto nr. 0302620

Husk at oplys haveforening og have nummer.


Når ovennævnte dokumenter er modtaget og betalingen er registeret behandles byggeansøgningen.


Behandlingstiden er normalt ca. 30 dage, men den kan blive længere ved tvivl omkring byggeriets godkendelse, i dette tilfælde vil ansøger blive underrettet.

 

Eksisterende byggeri skal fjernes før der kan udstedes en byggetilladelse til nyt byggeri, jvf. byggereglerne, da det kun er tilladt at have  1 havehus, 1 overdækket terrasse og 1 skur.

 

Når byggeansøgningen er færdigbehandlet, sendes den til foreningens formand og lejer via e-mail.


OBS i foreningerne Skibhøj - Veldtofte - Hedelund - Kvaglund skal der indhentes en godkendelse omkring placering af byggeriet ved ledningsejer inden byggeansøgningen fremsendes. Denne skal indsendes sammen med ansøgningen.

Der skal også indhentes godkendelse til et drivhus, der skal dog ikke indsendes byggeansøgning til kredsen, da drivhuse er undtaget, men byggereglerne skal overholdes.

 

Drivhus:

Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggereglerne skal overholdes.

Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter