Procedure for bestilling af en vurdering i Sydvestjyllands kreds


Bestilling af en vurdering, kan kun ske gennem bestyrelsen/lokal vurderingsmand m/k i jeres egen forening.


En vurdering koster kr. 500,- kr. som indbetales til kredsens bankkonto: Reg nr. 5385 Konto nr. 0302620

Husk at oplys haveforening og have nummer.


-------------------------------------------------------------------------


Nødvendige dokumenter der skal sendes inden en vurdering


Udfyldt ejererklæring.

Hvis der er 2 lejere skal begge navne påføres øverst og skal begge underskrive nederst.       

Alle linjer øverst i erklæringen skal udfyldes. (Ja - Nej - Ikke relevant)

Der må ikke rettes i felterne i ejer erklæringen, hvis man har afkrydset forkert, skal der laves en ny.


Det obligatoriske oplysningskema.

Med oplysninger om:

Alt bebyggelse

Byggeår

Årstal indvendig beklædning

Grundstørrelse

Kloak

Pris på køkken, solcelleanlæg etc. samt årstal.

Hvis der er el tilsluttet, påføres pris på stikledning, eller antal meter på stikledning og tilslutningsprisen til N1.

Etc.


Alle kvitteringer der har indflydelse på vurderingen.

Eventuelt en løsøre liste, inkl priser, hvis ejer har et ønsker om det, (ellers kan beløbet ikke indgå i vurderingen      og senere i salgspapirerne)


Alle dokumenter indsendes i PDF-format og samlet i en e-mail til:Når ovennævnte dokumenter er modtaget og betalingen er registeret planlægges vurderingen.


En vurdering forventes foretaget indenfor cirka 30 dage.


Vurderingstidspunktet på haverne udsendes altid senest onsdag før kommende vurderingsdag.

Som er anden lørdag samt fjerde lørdag i hver måned.


---------------------------------------------------------------


Hjælp til vurdering:
Hvis en forening af en eller anden grund ikke selv kan indhente de nødvendige oplysninger, der skal bruges i forbindelse med en vurdering, kan foreningen tilkøbe en hjælp/vurdering hos kredsen

Prisen er efter forbundets takster.


Kredsens normale gebyr
+ 1.000 kr.
+ kørselsgodtgørelse.

Fællesvurdering:

Henrik Bendix      Formand

Kenn Pedersen