Proceduren for bestilling af en vurdering i Sydvestjyllands kreds:


Bestillingen af en vurdering, sker kun gennem bestyrelsen/lokal vurderingsmand m/k i jeres egen forening.


1.Man indsender oplysninger på det udleverede fi-kort f.eks. nr. xxxxx er udleveret til have nr. x i haveforeningen xx - en vurdering koster kr.500,00,-


2. Udfyldt ejererklæring, i pdf-format husk! - hvis der er 2 lejere skal begge navne stå øverst og begge skal underskrive nederst. Alle andre linjer øverst skal også udfyldes.

Der må ikke rettes i felterne på ejer erklæringen, hvis man har afkrydset forkert, skal der laves en ny.


3.Løsøre liste (inkl pris på listen) hvis ejer har et ønsker om det, ellers kan beløbet ikke indgå i vurderingen og senere i salgspapirerne.


4.Indsendelse af opmålinger på alt bebyggelse, byggeår på samme, årstallet for den indvendige beklædning, samt grundstørrelsen.

Pris på f.eks. køkken samt årstallet. evt kvittering

Pris på f.eks. solcelleanlægget samt årstallet. evt kvittering.

etc.


5.Hvis der er el tilsluttet, pris på stikledningen, eller antal meter på stikledningen og tilslutningsprisen til N1


6. Alle kvitteringer der måtte være, og som har indflydelse på vurderingen, sendes inden vurderingen i pdf-format. med beskrivelse af hvor det er lavet, bygning for bygning.


Ovenstående oplysninger noteres på den obligatoriske oplysningsskema, som indsendes  sammen med de indsamlede dokumenter i pdf format og indsendes i en e-mail til

kredsvurdering@gmail.com


En vurdering bliver foretaget indenfor 30 dage, gældende fra den dag hvor alle oplysninger er tilsendt.


Vurderingstidspunktet på haverne udsendes altid onsdag morgen før kommende vurderingsdag.

Som er Første mandag, anden lørdag samt fjerde lørdag i hver måned.

---------------------------------------------------------------

Hjælp til vurdering:
Hvis en forening af en eller anden grund ikke selv kan indhente de nødvendige oplysninger, der skal bruges i forbindelse med en vurdering, kan foreningen tilkøbe en hjælp/vurdering hos kredsen.

Kontakt kredsvurdering@gmail.com

Prisen er efter forbundets takster.


Kredsens normale gebyr
+ 1.000 kr.
+ kørselsgodtgørelse.