Proceduren vedr. byggeansøgninger 

 

Der skal indhentes godkendelse før et byggeri må påbegyndes.

Det gælder også ved ændring af nuværende byggeri, fx en overdækket terrasse tillægges huset, eller et skur der inddrages til bebyggelse. 

 

Alle nødvendige dokumenter og byggeansøgningen indsendes som pdf-fil scannet i a4 format (ikke billeder).

Byggeansøgningen, en situationsplan der viser det ønskede byggeri, samt afstanden til skel og nabobyggeri m.m. -  facadesnit (fra alle sider) med målangivelse m.m.

Når alle ovennævnte dokumenter er indsendt og betalingen er registeret går processen i gang.


Send til kredsens e-mail: byggeudvalgkreds15@gmail.com


En byggeansøgning koster kr. 600,- til opførelse af hus, overdækket terrasse samt skur.

Der indbetales til kredsen bankkonto reg nr. 5385 konto nr.0302620 - oplys haveforening samt havens nr


 

Behandlingstiden er normalt ca. 30 dage fra modtagelsen af betalingen samt ansøgningen, men den kan være længere ved tvivl omkring byggeriets godkendelse, i dette tilfælde vil der blive udsendt besked til ansøger.

 

Det gamle byggeri skal rives ned, før der udstedes en byggetilladelse til et nyt byggeri. Hvis byggereglerne ikke kan overholdes, f.eks. man må ikke have 2 huse, eller flere skure, overdækkede terrasser mm.

 

Når byggeansøgningen er færdigbehandlet, sendes den til foreningens formand og lejer via e-mail.


Mvh

Byggeudvalget.


Obs i foreningerne Skibhøj - Veldtofte - Hedelunden - Kvaglund skal der indhentes en godkendelse omkring placering af byggeriet ved ledningsejer inden byggeri må påbegyndes, byggeudvalget indhenter tilladelsen for medlemmet, når der er indsendt en byggeansøgning.

Dette gælder også drivhuse.!

 


DRIVHUS:

Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggereglerne skal overholdes.

Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter