Proceduren vedr. byggeansøgninger 

 

Der skal indhentes byggetilladelse før et byggeri må påbegyndes.

Det gælder også ved ændring af nuværende byggeri, fx en overdækket terrasse tillægges huset, eller et skur der inddrages til bebyggelse. 

 

Alle nødvendige dokumenter og byggeansøgningen indsendes som pdf-fil scannet i a4 format (ikke billeder).

Byggeansøgningen, en situationsplan der viser det ønskede byggeri, samt afstanden til skel og nabobyggeri m.m. -  facadesnit (fra alle sider) med målangivelse m.m.

Når alle ovennævnte dokumenter er indsendt og betalingen er registeret går processen i gang.
Send til kredsens e-mail: byggeudvalgkreds15@gmail.com


En byggeansøgning koster kr. 600,- til opførelse af hus, overdækket terrasse samt skur.

Der indbetales til kredsen bankkonto reg nr. 5385 konto nr.0302620 - oplys haveforening samt havens nr


Behandlingstiden er normalt ca. 30 dage fra modtagelsen af betalingen samt ansøgningen, men den kan være længere ved tvivl omkring byggeriets godkendelse, i dette tilfælde vil der blive udsendt besked til ansøger.

 

Eksisterende byggeri skal fjernes inden der kan udstedes en byggetilladelse til nyt byggeri, Jvf.
byggereglerne. Da det kun er tilladt at have 1 havehus, 1 overdækket terrasse og 1 skur.

 

Når byggeansøgningen er færdigbehandlet, sendes den til foreningens formand og lejer via e-mail.


Mvh

Byggeudvalget.


Obs i foreningerne Skibhøj - Veldtofte - Hedelund - Kvaglund skal der indhentes en godkendelse omkring placering af byggeriet ved ledningsejer inden byggeansøgningen fremsendes.

Denne skal indsendes sammen med ansøgningen.

Dette gælder også drivhuse.!

 


DRIVHUS:

Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggereglerne skal overholdes.

Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter