Spørgsmål vedr byggeri m.m.

Henvendelse kun på e-mail
Obs i foreningerne Skibhøj - Veldtofte - Hedelunden - Kvaglund skal der indhentes en godkendelse fra ledningsejer inden byggeri må påbegyndes, byggeudvalget indhenter tilladelsen for medlemmet, når der er indsendt en byggeansøgning.

Det gælder også punkterne 46 og 49 i byggereglerne.


Proceduren vedr. byggeansøgninger 

 

Der skal indhentes godkendelse før et byggeri må påbegyndes.

Det gælder også ved ændring af nuværende byggeri, fx en overdækket terrasse tillægges huset, eller et skur der inddrages til bebyggelse. 

Man udfylder kredsens byggeansøgning, den findes her på siden, (husk at underskrive den inden indsendelsen).

 

Nuværende byggeregler fra 01-10-2020 findes her på siden.

 

En byggeansøgning koster kr. 600,- til opførelse af hus, overdækket terrasse samt skur. 

Der indbetales til kredsen bankkonto reg nr. 5385 konto nr.0302620 - oplys haveforening samt havens nr.

 

Alle nødvendige dokumenter indsendes som pdf-fil i a4 format (ikke billede): Byggeansøgning, plantegninger, facadesnit med målangivelse m.m.

Når alle ovennævnte dokumenter er indsendt til byggeudvalgets e-mail, går processen i gang.

 

I de 4 foreninger ( Skibhøj - Veldtofte - Hedelunden - Kvaglund) hvor der kræves en godkendelse fra ledningsejer til byggeriet, der indhenter kredsens byggeudvalg tilladelsen for medlemmet, dette igangsættes når ansøgningen er modtaget og betalt.


E-mail: byggeudvalgkreds15@gmail.com 

 

Behandlingstiden er normalt ca. 30 dage fra modtagelsen af betalingen samt ansøgningen, men den kan være længere ved tvivl omkring byggeriets godkendelse, i dette tilfælde vil der blive udsendt besked til ansøger.

 

Det gamle byggeri skal rives ned, før der udstedes en byggetilladelse til et nyt byggeri, såfremt det samlede byggeri (nyt og gammelt) overskrider det tilladte antal m2 iflg. Byggereglerne/lokalplanen.

 

Når byggeansøgningen er færdigbehandlet, sendes den til foreningens formand og lejer via e-mail.


Mvh

Byggeudvalget

 DRIVHUS:

Der skal ikke ansøges om et drivhus, men byggereglerne skal overholdes.

Et glasklart drivhus på max 12m2 pr havelod, afstand til skel mindst 1 meter, højde må max være 2,5 meter